Hus

Energisnåla hus


Idag så pratas det mycket om vår miljö och vad vi kan göra för att förbättra den. Energisnåla hus är både bra för miljön och energiräkningen. Det som är lite negativt med hus som är energisnåla är att dem kostar väldigt mycket att bygga. Fast det är värt det i slutändan då dessa pengar kommer tillbaka med åren eftersom energiräkningen halveras.
Ett energisnålt hus är ett hus som inte förbrukar en stor summa energi, därav ska huset vara väldigt bra värmeisolerat och vind- och lufttätt. Ett vanligt hus brukar förbrukar i snitt 100-120 kWh värme per kvadradmeter/året. Ett energisnålt hus förbrukar 60-70 kWh per kvadratmeter, det är hälften av vad ett vanligt hus förbrukar.
 

Energibesparande hus

När man bygger ett energisparande hus så ska man tänka på att ha en bra isolering, ordentliga & täta fönster, och bra värmeåtervinning. Syftet med detta är att värmen ska stanna kvar och inte läcka ut, värme är trots allt energi. Man ska tänka på att ha en tjock & bra värmeisolering i tak, golv, och ytterväggar. Ordentliga fönster är också väldigt viktig att tänka på då fönster bruka läcka väldigt mycket värme, speciellt i gamla hus. Eftersom en väldigt stor del av värmen kan försvinna genom ventilationen så måste man ha en mekanisk ventilation med värmeåtervinning. Detta är ett måste då man inte kan ta bort ventilationen, gör man det så får man en dålig inomhusluft.
 

Värmeåtervinning

Värmeåtervinningen kan antingen ske med en värmeväxlare eller en frånluftsvärmepump. Värmeväxlaren flyttar upp cirka 80% av värmen från luften som går utåt till den fräscha inkommande luften. Frånluftsvärmepumpen flyttar värmen från luften som går utåt till den inkommande ännu bättre & effektivare. Båda dessa värmeåtervinnare är väldigt tysta av sig och gör inte ifrån sig höga ljud som kan uppfattas störande.
 

Utanför huset

Det är inte bara insidan som räknas utan också utsidan av huset. Utsidan ska vara skyddat med luft och vindskydd för att värmen inte ska läcka ut. Men ibland så kan det uppstå köldbryggor, rättare sagt platser i taket, golvet, eller ytterväggen där värmen smiter ut väldigt lätt. Om man vill ha ett väldigt vindtätt hus utan köldbryggor, så bör man kontakta professionella timmermän.
 

Tips på energibesparing

Om du inte har ett energisnålt hus så kan dessa tips kanske spara dig ett par hundralappar om året och även bidra till bättre miljö:
 
*Om du ska vädra genom att öppna ett fönster så bör du slå av elementet i det rummet som ska vädras så värmen inte förbrukas i onödan. Kom också ihåg att stänga dem fönster du har öppnat då du lämnar ditt hem.
 
*Har du möjlighet att elda med ved så gör det. Detta sparar väldigt mycket energi och ger mycket extra värme. Eftersom värmen lagras i ugnens massa så håller denna värme sig en längre tid
 
*Har du en vind så bör du isolera den väldigt bra eftersom värme kan slingra sig ut där.
 
*Om du ska resa bort eller inte vara hemma på ett par dagar så lönar det sig alltid att sänka värmen, detta sparar mycket energi & pengar.