Om energisnåla diskmaskiner och hushållsmaskiner


Många hushållsmaskiner som vi omger oss med är ofta verkliga miljöbovar som slukar energi i större mängd än vad vi tror. För den miljömedvetne fastighetsägaren finns det dock många sätt att spara energi och därmed pengar. Det handlar i huvudsak om att välja de rätta hushållsmaskinerna samt att underhålla dem.
 
Moderna diskmaskiner är i regel mycket energieffektiva och utrustade med ett värmeelement som värmer vattnet inuti maskinen. Genom att undvika att koppla diskmaskinen till varmvattenkranen och istället låta maskinens värmeelement värma det kalla vattnet finns det mycket energi att snåla in på. Genom att göra detta kan du sänka temperaturen i din varmvattenberedare och samtidigt spara mycket energi.
 

Energisnåla hushållsmaskiner

Om man har bestämt sig för att bygga ett hus som är energisnålt så finns det mycket att tänka på. Förutom att husets konstruktion och dess byggmaterial ska vara energieffektiva så måste även alla maskiner som används i hushållet bidra till att minska beroendet och användandet av energi. Man måste som husägare sträva efter att hitta energisnåla hushållsmaskiner. Ett energisnålt hus är bestyckat med energisnåla maskiner för varje ändamål som tänkas kan.
 
Ett mycket bra och användbart alternativ att snåla in på energi är att skölja glas, bestick och tallrikar i kallvatten innan man placerar disken i diskmaskinen och trycker igång den. På så sätt behöver inte maskinen jobba lika mycket och man sparar en massa energi på kuppen. Energi som annars hade använts av maskinen för att skölja disken.

 
Om du vill att din diskmaskin ska vara energisnål – vilket varje husägare vill – så ska du vara mycket noggrann med att avkalka den med jämna mellanrum samt även se till att hålla den ren från gamla kvarblivna matrester. På så sätt underlättar du jobbet för maskinen som därmed kan sköta sin uppgift på ett sätt som inte slukar lika mycket energi som annars hade varit fallet om du slarvat med underhållet.