Energisnåla bilar

Miljötänkandet har aldrig varit mer aktuellt än vad det är idag. Vi matas hela tiden med information om hur vi ska tänka klimatsmart och hur man kan spara energi. Ett viktigt område att tänka på i miljödebatten är våra bilar.
Kan en bil vara miljövänlig och energisnål på samma gång? Svaret på den frågan är ett kraftfullt ”JA”. I takt med att det globala medvetandet om vår utsatta miljö – och därmed också insikten om att jordklotets naturresurser är kraftigt begränsade – har vuxit sig allt starkare så har bilindustrin tvingats att försöka hitta nya vägar i sin strävan att kunna tillverka miljövänliga bilar som kan drivas med grönt bränsle.Om en bil ska vara miljövänlig och samtidigt energisnål så beror detta på i huvudsak två samverkande komponenter: Föraren och utförandet.

Eco driving – energisnål bilkörning

En bilägare som vill vara miljömedveten bör först och främst lära sig att köra sin bil på ett miljövänligt sätt. Man brukar tala om så kallad eco driving. Med denna engelska term menas ett ändrat körbeteende som gör att man som bilförare kan spara ända upp till 20 procent i bränsleförbrukning. Att växla upp istället för att ligga kvar på låg växel och att inte gasa i onödan är bara två exempel på eco driving, eller att köra energisnålt.

 
 
 
 

Miljövänliga och energisnåla bilar

För den miljömedvetne föraren som vill köra energisnålt finns det en rad olika alternativ som kan vara intressanta att titta på. Förutom katalytisk avgasrening kan det vara värt att överväga alternativet med en så kallad hybridbil. En sådan bil är till hälften eldriven.

Den har alltså både en bensinmotor och en elmotor. På låga varvtal, till exempel i stadstrafik, är det elmotorn som jobbar medan bensinmotorn automatiskt kopplas på vid högre varvtal, i hög fart på motorväg till exempel.